Ενημερωτικό δελτίο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας υποστηρίζουμε τηλεφωνικά από 9 π.μ - 5 μ.μ. τις καθημερινές

Τηλέφωνο:2155512856

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα

Blog Search

Τι είναι τα πρωτόκολλα SIP,RTP;

 Μια VoIP κλήση αποτελείται κυρίως από το SIP (signalling) και το RTP (φωνή). Το SIP λέει που θέλω να πάρω, αν αυτός που παίρνω μιλάει κτλ, ενώ το RTP μεταφέρει την φωνή.

 

Τι είναι ο Media Gateway;

Media Gateway είναι ο εξοπλισμός που διαχειρίζεται μόνο το κομμάτι της φωνής μιας VoIP κλήσης.Μπορώ λοιπόν να έχω έναν Server ο οποίος θα ασχολείται μόνο με το SIP (συνήθως αυτοί λέγονται SIP Proxies) και ένα άλλο να ασχολείται με το RTP (και αυτοί ονομάζονται RTP Proxies ή Media Gateways).

 

Τι είναι ο VoIP Gateway;

 VoIP Gateways είναι εξοπλισμός ο οποίος διαθέτει interfaces για διασύνδεση συμβατικής τηλεφωνίας με VoIP. Επειδή εν μέρη παίζουν και τον ρόλο του Media Gateway, κάποιες φορές ονομάζονται και έτσι.

Με τη χρήση μιας VOIP gateway οι εισερχόμενες γραμμές PSTN/τηλεφώνου μπορούν να μετατραπούν σε VOIP/SIP. Έτσι η VOIP gateway δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να δεχτεί και να κάνει κλήσεις με το κανονικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Ο VoIP Gateway συνήθως έχει ethernet interface για διασύνδεση με το switch και interfaces (FSX, FXO, ISDN BRI. ISDN PRI, GSM) για διασύνδεση με την συμβατική τηλεφωνία. Οι VoIP Gateways μπορεί να έχουν και USB interface οπότε να συνδέονται απευθείας σε κάποιο Asterisk Box. Αυτές οι περιπτώσεις συνήθως ονομάζονται channel banks.