Ενημερωτικό δελτίο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας υποστηρίζουμε τηλεφωνικά από 9 π.μ - 5 μ.μ. τις καθημερινές

Τηλέφωνο:2155512856

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα

Blog Search

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Προσφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες

Υπηρεσίες κατασκευής και ανακατασκευής Data και Voice

 Δικτύων καθώς και τηλεφωνικών κατανεμητών. Ο Πελάτης

 ενημερώνεται με αναλυτική προσφορά για το κόστος των 

εργασιών και των υλικών αφού εχει προηγηθεί επίσκεψη

τεχνικού για να ελεγχθεί η υπάρχουσα κατάσταση και οι 

ανάγκες του πελάτη ώστε να προταθεί η βέλτιστη λύση. 

Υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού που προμηθεύεστε 

από το VoipShop.gr προσφέρονται σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 Το κόστος των υπηρεσιών εγκατάστασης εξαρτάται από τον 

 εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και από το αν επιθυμείτε να

 παραμετροποιηθεί και πρόσθετος εξοπλισμός που ήδη υπάρχει

 στις εγκαταστάσεις σας.

Υπηρεσίες απομακρυσμένης αλλαγής παραμετροποίησης

 εξοπλισμού η εντοπισμού και άρσης βλάβης. Ο πελάτης 

ενημερώνεται για την διάρκεια και κόστος κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας.

Υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών η αλλαγών εξοπλισμού

 με επίσκεψη στο χώρο του πελάτη. Η χρέωση συμφωνείται 

κατόπιν Τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πελάτη. 

Υπηρεσίες συντήρησης βάσει ετήσιου συμβολαίου συντήρησης.


    
  Καλέστε μας στο 2155512856 για προσφορά.