Ενημερωτικό δελτίο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας υποστηρίζουμε τηλεφωνικά από 9 π.μ - 5 μ.μ. τις καθημερινές

Τηλέφωνο:2155512856

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα

Blog Search

Alfa 4G Camp-Pro 2 Μεγιστοποίηση

Alfa 4G Camp-Pro 2

Share your 4G data plan even when 4G tower is far way
Ideal for mobile home, RV and boat

Περισσότερες λεπτομέρειες

VS6611

196,00 € + ΦΠΑ
196,00 €

» Add to my wishlist

The new generation of Alfa Network 4G CampPro

This is a special kit shipping in one retail box that features all of the equipment as shown on the product image designed to pick up a weak 4G signal and repeat it as your own personal hotspot. This is ideal for use during camping or in boats, RVs and campers.

  • The best affordable solution for turning 4G to a Wifi Internet Hotspot
  • User Friendly – Mobile friendly web page supports QR code scanning for easy setup so you can enjoy Internet access in minutes
  • Vehicle Surge Protection – Special design to prevent accidental damage from vehicle spikes during ignition


Included in the box:


– Alfa R36A USB router
– Indoor Antenna ARS -N05
– Tube-4G USB receiver + 8m (26 ft) USB cable
– 12V power supply for R36
– Tube-4G needs no power supply, draws power from the R36 via USB cable
– waterproof tape and wire ties for mounting Tube to pole
– R36 car/vehicle power supply adapter


How it works


4G to Wifi Converter Kit – Use all three of these components above together to boost and convert a 4G signal to a Wi-Fi signal. Simply connect your computer to the R36A via ethernet cable for a one-time configuration and setup. Put a SIM-card to the Tube-4G (make sure the SIM-card is on a 4G plan or recharged). Connect the AOA-M4G antenna to the Tube-4G receiver and then connect the Tube-4G to the USB port on the R36A. Use the Wi-Fi scanning software built-into the R36A that you will see during the setup wizard, so you can scan for and connect to the new wireless networks in your area. Once the R36A has connected to a network, you will be prompted to name and password protect your own new local Wi-Fi network, offering any device within a few hundred feet the ability to use the same distant Wi-Fi signal.


Range


There is no specific range that can be computed as range can vary greatly based on environment and environmental factors like obstacles and interference. We recommend using this in an area where other devices can at least get a weak signal to the desired network, such as one bar. If the environment is such that your devices cannot even see the desired network form the place of intended use, the Camp Pro may not work well there.

facebooktwitterstumbleuponyahoodiggflickr flickr

9 επιπλέον προϊόντα στην ίδια κατηγορία